blog featured image
Rekrytoijan ammatti on parhaimmillaan antoisa ja mielenkiintoinen, mutta tuo välillä mukanaan stressiä ja haasteita. Työ on moniulotteista ja vaatii tuloshakuisuutta sekä hyvää kommunikaatiokykyä. Tähän artikkeliin olemme listanneet seitsemän ominaisuutta, jotka auttavat menestymään rekrytoijana.

1. Hyvä kuuntelija tunnistaa osaamisen

Hyvä rekrytoija on hyvä kuuntelija. Hakijan kanssa viettämässäsi lyhyessä aikaikkunassa täytyy sinun muodostaa käsitys hänen kokemuksestaan, osaamisestaan ja tulevaisuuden toiveistaan – sekä tietysti hänen soveltuvuudestaan haettavaan rooliin. Haastattelussa täytyy lisäksi tehdä muistiinpanoja, tulkita kehonkieltä ja tunnistaa hakijan pehmeitä ja kovia taitoja. Yksinkertaisesti sanottuna: rekrytoijalta vaaditaan ihmistuntemusta.

2. Luotettava henkilö antaa hyvän ensivaikutelman yrityksestä

Rekrytoija on yleensä ensimmäinen henkilökohtainen yhtymäkohta yrityksen ja hakijan välillä. Kaikki tietävät hyvän ensivaikutelman tärkeyden. Rekrytoijan täytyy pitää hakijoihin yhteyttä, osoittaa kiinnostusta heitä kohtaan ja pitää lupauksensa esimerkiksi aikataulujen suhteen. Puutteellinen kommunikaatio huonontaa hakijakokemusta ja heikentää luottamusta työnantajaan. Rekrytoijan täytyy olla luotettava ja uskottava, jotta hakija tuntisi että hänet otetaan vakavasti.

 

3. Hyvä verkostoituja löytää aidon yhteyden

Lause "Verkostoituminen on rekrytoijalle tärkeä taito" voi kuulostaa hieman pinnalliselta. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin aidon yhteyden muodostamisesta erilaisten ihmisten kanssa. Hyvä rekrytoija tiedostaa, että monet hakijat muodostavat yhteyden yritykseen jo ennen hakemista tai työtarjouksen hyväksymistä. Onkin tärkeää olla läsnä samoissa digitaalisissa yhteisöissä kuin potentiaaliset hakijat, oli kyse sitten LinkedInistä tai GitHubista. Rekrytoinnin parissa työskentelevät tietävät, että asiat etenevät usein todella nopeasti – joku irtisanoutuu, yritys uudelleenorganisoituu tai työvoiman tarve vaihtelee nopeasti. Ratkaisuna tähän toimii kattava ja aktiivinen verkosto.

rekrytoijan-luonteenpiirteet

4. Utelias seuraa digikehitystä

HR-teknologia kehittyy nopeasti. Uusia järjestelmiä syntyy tukemaan rekrytointiprosessia ja siksi onkin tärkeää olla utelias uuden teknologian suhteen. Jos kehitykseen suhtautuu negatiivisesti, joutuu helposti pyristelemään kilpailijoiden vanavedessä. Uudet, datajohteiset rekrytointityökalut tunnistavat nopeammin sopivan osaamisen ja eliminoivat mututuntumalla rekrytoinnit.

5. Päämäärätietoinen saavuttaa tuloksia

Nopea tempo sekä konkreettisiin tavoitteisiin pyrkiminen ovat elinehtoja, mikäli haluaa menestyä aloilla, joissa kilpailu käy kovana. Tuloshakuinen ja päämäärätietoinen rekrytoija pääsee varmasti maaliin.

6. Ymmärtää yrityksen tarpeita – löytää oikeat henkilöt

Tietääkseen, millainen henkilö kannattaa palkata, on HR-ammattilaisen ymmärrettävä juurta jaksain yrityksen tarpeet sekä pitkän tähtäimen tavoitteet. Rekrytointityön täytyy olla ankkuroitu tarveanalyysiin, joka on toteutettu asianosaisten osastojen, esimiesten ja kollegojen yhteistyönä. Sen perusteella voidaan luoda vaatimusprofiili, joka toimii rekrytoijan kompassina koko rekrytointiprosessin ajan.

7. Pitkäjänteisyys auttaa jaksamaan

Jokaiseen puheluun ja sähköpostiin ei ehdi vastata – tässä asia, jonka kanssa rekrytoijan täytyy olla sinut. On myös kestettävä toistoa ja kyettävä yrittämään uudelleen, kun asiat menevät metsään. Kova, pitkäjänteinen työ palkitaan.


Päämäärätietoinen, pitkäjänteinen, utelias, hyvä kuuntelija... Kaikkia yllä listattuja piirteitä ei tietenkään tarvitse löytyä jokaiselta, jotta voisi menestyä rekrytoijana. Lista on enemmänkin kokoelma osa-alueita, joista jokaiselle löytyy jotakin kehitettävää ja pohdittavaa. Mitkä ominaisuudet tunnistat itsessäsi?