blog featured image

Oletko pohtinut, kuinka menestyneimmät yritykset onnistuvat rekrytoinneissaan? Suurimman osan yrityksistä ja organisaatioista täytyy rekrytoida uusia työntekijöitä toistuvasti. Tarpeet tietysti vaihtelevat, ja uuden työntekijän tarpeeseen voi olla monia syitä. Lisäksi myös rekrytoinnin haasteet vaihtelevat alojen kesken.

Toiset yritykset yksinkertaisesti onnistuvat paremmin rekrytoinnissa kuin toiset. Mutta mitä he tekevät eri tavalla? Onko heillä enemmän henkilökuntaa rekrytoinnissa? Onko heillä suurempi budjetti työnantajabrändäykselle? Vai ovatko he vain yksinkertaisesti onnekkaita?

Viimeisin vaihtoehto ei ole kovin todennäköinen, sillä jatkuva onnistuminen rekrytoinnissa ei ole sattumaa. Parhaiten onnistuvien yritysten joukossa näyttää olevan tiettyjä toistuvia tekijöitä. Seuraavaksi pääset tutustumaan 5 asiaan, jotka yhdistävät onnistuvia yrityksiä:

1. Rekrytointityö on strategisella pohjalla

Selkeä yhteinen nimittäjä menestyneiden yritysten joukossa, ja tärkeä tekijä rekrytoinneissa onnistumiseen on strateginen lähestymistapa. Rekrytointia pidetään strategisesti tärkeänä ydintehtävänä, joka auttaa varmistamaan yritykselle optimaalisen suorituksen, kasvun ja kilpailukyvyn.

Menestyneimmät yritykset erottautuvat asettamalla rekrytoinnin osaksi yrityksen strategiaa tarkasti määriteltyjen prosessien avulla. On tärkeää huomioida yrityksen sisäinen osaaminen ja ottaa se osaksi yrityksen ydintekemistä. Tämä on myös johtamisen ja koko yrityksen kannalta elintärkeää.

2. Tarkasti määritellyt kompetenssit

Menestyneimmillä yrityksellä, osaamistarpeiden määrittely on yrityksen liiketoimintastrategian jatke. Kompetenssit määritellään yrityksen tavoitteiden pohjalta, jolloin rekrytoinnin tavoitteena on kasvu, eikä vain sisäisen osaamisen korvaaminen.

Lahjakkaimmat yritykset tietävät tarkalleen, millaista osaamista he etsivät, ja osaavat etsiä sitä hakijoiden joukosta. Uusia työntekijöitä rekrytoidaan heidän potentiaalinsa perusteella, sillä yritykselle on selkää mitä arvoa heille sopiva työntekijä tuo yritykseen. Useimmissa tapauksissa, näillä yrityksillä on selkeästi määritelty sitouttamisprosessi, jolla varmistetaan, ettei arvonlisäystä menetetä.

Kompetenssipohjainen rekrytointi -opas

3. Hyvä tietämys kohderyhmästä

Menestyneimmät yritykset tuntevat kohderyhmänsä erittäin hyvin. Kohdeyleisön tunnistaminen ja analysoiminen on elintärkeää, ja se avaa yrityksille mahdollisuuden ottaa yhteyttä oikeisiin ihmisiin, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Hyvä kohderyhmän tuntemus tarkoittaa, että yritys tietää miten hakijat etsivät työpaikkoja, mitä he arvostavat työnantajassa, millainen kilpailu tietyistä rooleista on, ja miten he voivat muokata aloitteitaan ja tarjouksiaan näiden mukaan. Näin, he onnistuvat löytämään optimaaliset ehdokkaat, ja voivat helpommin ottaa yhteyttä hakijoihin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Vinkki:  Nykyaikainen data- ja analytiikka antaa sinulle mahdollisuuden tutkia kohderyhmäsi toimintaa, löytää oikeat tavat viestiä ja löytää rekrytointien pullonkaulat. Lue lisää HR datasta ja analytiikasta.

4. Toimiva rekrytointiprosessi

Kaikilla yrityksillä, jotka onnistuvat parhaiten rekrytoinneissaan, on myös toimiva rekrytointiprosessi, johon he voivat luottaa. Tarkasti määritellyt prosessit ja työkalut auttavat heitä saattamaan prosessin loppuun oikeiden ihmisten kanssa, varmistaen osaamisen kohtaamisen, laadun ja hyvän hakijakokemuksen. Prosessit auttavat tarjoamaan käsityksen siitä mikä toimii ja mikä ei. Tämä on arvokasta tietoa, joka auttaa heitä jatkuvasti kehittämään rekrytointiprosessia.

5. Selkeät KPI-mittarit

Parhaiten menestyvillä yrityksillä yhteisenä tekijänä on myös selkeästi määritellyt KPI-mittarit. Mittareita seurataan tiiviisti, jotta voidaan varmistaa, että prosessit ja toimenpiteet todella luovat haluttua arvoa ja ovat linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa. Onnistumista voidaan esimerkiksi mitata, kuinka tehokkaasti eri toimenpiteet houkuttelevat ehdokkaita, sekä kuinka hyviä ehdokkaita löydetään riippuen mm. tarpeesta ja alustoista. Lisäksi hyviä mittareita ovat esimerkiksi ROI, sijoitetun pääoman tuottoaste, tiimityöskentely tai vaikkapa palkkausprosessin laatu strategisemmalla tasolla.

Rekrytoinnissa on lukemattomia asioita mitä voidaan mitata, mutta tärkeintä menestyneimmille yrityksille on, että mittarit on tarkasti määriteltyjä ja niitä käytetään aktiivisesti, jotta saavutetaan yrityksen tavoitteet.

Talentech Finland