blog featured image

Ajatellessamme perehdytystä, pohdimme usein vain sen vaikutusta uuden työntekijän ensimmäisiin viikkoihin ja kuukausiin uudessa työssä, vaikka oikeastaan hyvällä perehdytyksellä on paljon laajempi vaikutus.

Toimiva perehdytys

  • vaikuttaa positiivisesti tärkeisiin HR-mittareihin kuten siihen kuinka nopeasti uudesta työntekijästä tulee tuottava (time-to-productivity), työntekijöiden sitoutuneisuuteen, pitkän aikavälin pysyvyyteen, roolien selkeyteen, käsitykseen yhtiöstä ja moneen muuhun.
  • säästää HR:n arvokasta aikaa, jolloin voidaan antaa tärkeää tukea kiireisille esihenkilöille ja säästää yhtiönne varoja.
  • voi jopa estää työntekijöiden ’ghostauksen’ ennen aloitusta (kun työntekijä hyväksyy työtarjouksen, mutta ei ilmaannu paikalle ensimmäisenä työpäivänään).

Sinun ei kuitenkaan tarvitse uskoa vain meidän sanaamme, sillä sanojemme takaa löytyy tietysti paljon dataa, jolla saadaan epäilevimmätkin vakuutettua.

Ennen aiheeseen sukeltamista, selvennetään nopeasti mitä tarkoitamme ”hyvällä perehdytyksellä”. Me Talentechilla, määrittelemme sen seuraavasti: Laaja, digitaalinen prosessi, joka on suunniteltu tiedonjakamiseen, arvojen viestimiseen, yhteyksien rakentamiseen sekä eettisten toimintatapojen hallinnointiin. Prosessin avulla uusista työntekijöistä tulee itsevarmoja, kelpoja tiimipelaajia ja yhtiönne lähettiläitä. Ja nyt, kolmen kiistämättömän syyn pariin!

 

Syy #1: Hyvä perehdytys vähentää rekrytoinnin kuluja

Yhtiöstä lähtevän työntekijän korvaamiseen voi kulua summa, joka on yli 50 prosenttia lähtijän vuosipalkasta. Se on iso kustannus kaikille organisaatioille, puhumattakaan sellaisesta, jolla on korkea vaihtuvuus. Hyvän perehdytyksen on osoitettu vähentävän ghostaajia ja lisäävän pysyvyyttä - mikä puolestaan vähentää kalliiden rekrytointiprosessien tarvetta.

Mutta miten hyvällä perehdytyksellä saavutetaan näitä asioita? Hyvä, kun kysyit!

Hyvä perehdytys minimoi ennen aloitusta tapahtuvan ghostauksen riskin rakentaen vahvat yhteydet uusiin työntekijöihin jo ennen aloitusta. Ennen aloitusta uudelle työntekijälle voisi esimerkiksi lähettää relevanttia luettavaa, esitellä heidät muille tiimin jäsenille, esittää heille tärkeää tietoa yrityksestä tai järjestää aloituspalavereita tärkeiden kontaktien, kuten tulevan esihenkilön tai kollegan kanssa. Manpower Group UK Iso-Britanniassa on onnistunut tässä niin menestyksekkäästi, että he ovat vahvistaneet viestintää 37 prosentilla.

Mutta entä työntekijöiden sitoutuminen?

Hyvä perehdytys parantaa dramaattisesti työntekijöiden yritykseen sitoutumista ensimmäisten kuuden työkuukauden aikana muun muassa lisäämällä roolien selkeyttä, sosiaalista integraatiota ja parantamalla organisaation kasvumahdollisuuksien saatavuutta. Ilman tällaista tukea uudet työntekijät voivat helposti kokea hämmennystä, eristäytymistä ja motivaation puutetta työn alkuvaiheessa – siinä resepti, jolla he kävelevät takaisin ulos ovesta, josta he juuri astuivat sisään.

 

Syy #2: Hyvällä perehdytyksellä HR voi fokusoida hallinnon sijaan toimintaan

HR-ammattilaiset, joilla ei ole digitaalista perehdytystyökalua, käyttävät keskimäärin kymmenen tuntia pelkästään hallinnollisiin tehtäviin palkkausprosessin aikana. Tämä sisältää kaiken paperitöistä, laitteiden tilaamisesta ja sähköposteihin vastaamisesta tylsään tietojen syöttämiseen.

Digitaalisella, integroidulla työkalulla, nuo kymmenen tuntia voidaan lyhentää kolmeen.

Tiedämme mitä ajattelet nyt. ”Jos digitalisoimme prosessimme, mitä tapahtuu ihmiskontaktille? Ovatko uudet työntekijät vuorovaikutuksessa vain kasvottoman digitaalisen työkalun kanssa?” Vastaus on: ei.

Nuo seitsemän digitaalisen automaation avulla säästettyä tuntia, voidaan nyt käyttää vielä henkilökohtaisempaan, vaikuttavaan työhön. Asioihin, kuten kasvokkain tapaamiseen (tai Zoom-tapaamiseen) uuden työntekijäsi kanssa. Ehdit myös esimerkiksi luoda toimintakäsikirjan, jota on hauska lukea ja kaunis katsella tai istua alas johdon kanssa ja kysyä, miten he hyötyisivät parhaiten perehdytysprosessista.

Lisäksi hyvät digitaaliset perehdytystyökalut toimittavat HR:lle korvaamatonta tietoa, joka auttaa ymmärtämään mikä nykyisten prosessien kanssa toimii (ja mikä ei). Viime kädessä, hyvän perehdytysprosessin tulisi lisätä inhimillistä yhteyttä, kun HR:lle on vapautunut enemmän arvokasta aikaa päivittäisten hallinnollisten työtehtävien jäätyä pois.

 

Syy #3: Hyvä perehdytys tuottaa omistautuneita työntekijöitä

Työntekijöiden sitoutumisen ja yrityskulttuurin luominen voi olla vaikea pala purtavaksi, koska siihen liittyy tunteita. Pohjimmiltaan, sitoutuminen on sydämen ja mielen risteyksessä, pisteessä, jossa tunteet ja toiminta kohtaavat. Positiiviset tunteet ruokkivat merkityksellistä toimintaa, mutta se toimii myös päinvastoin.

Sen lisäksi, että työntekijät itse hyötyvät sitoutumisesta, voi sillä olla myös mitattavissa oleva vaikutus yhtiön tulokseen. Itse asiassa organisaatiot, joilla on erittäin sitoutuneita työntekijöitä, suoriutuvat 148 % paremmin kuin kilpailijansa.

Mutta mitä tekemistä sillä on perehdytyksen kanssa?

Hyvä perehdytys edistää työntekijöiden positiivista sitoutumista. Organisaatioilla, jotka perehdyttävät tehokkaasti on 33 % enemmän työlleen omistautuneita työntekijöitä.

Hyvässä perehdytysprosessissa, pitkäaikaista sitoutumista edistetään arvopohjaisella tarinankerronnalla siitä, mitä yrityksesi toiminnan taustalla on ja miksi se toimii kuten toimii. Tämä puolestaan inspiroi uusia työntekijöitä haluamaan tulla töihin yritykseenne. Sitoutumista edistetään myös selkeiden odotusten asettamisella, pitämällä rekrytointiprosessin aikana annetut lupaukset, ja tietysti luomalla vahva, henkilökohtainen yhteys uusiin työntekijöihin. Joten, jos haluat enemmän sitoutuneita työntekijöitä (ja kaikki heidän mukanaan tulevat liiketoimintaan liittyvät vaikutukset), hyvä perehdytys on loistava paikka aloittaa.

Vielä tärkeimmät pohdinnat aiheesta

  • Perehdytyksellä (tai sen puutteella) on kauaskantoiset vaikutukset.
  • Oikein tehtynä, perehdytys voi innostaa positiivista pitkän aikavälin organisaation kasvua. Saat tyytyväisemmän HR-tiimin, omistautuneemmat työntekijät ja lisää varoja yrityksen tilille.

Ota ensiaskel kohti yhtiönne huippuosaamista ja sijoita digitaaliseen perehdytysratkaisuun tänään. Miksi? Koska toimiva perehdytys on hyväksi bisnekselle!

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää? Varaa ilmainen 15 minuutin aloituskonsultointi asiantuntijamme kanssa tänään ja valmistaudu tulevaisuuden kestäviin HR-prosesseihin! 


Talentech Finland