blog featured image

En god onboarding kan transformere dine kandidater til selvsikre og rustede teammedlemmer og ambassadører. Men, problemet er at kun 45% af virksomheder faktisk måler effekten af deres onboarding.

Ved at identificere præcis hvad du vil måle og opsætte processer til at opsamle denne data præcist og tilføre din egen indsigt, kan du løfte din onboardingrejse og være klar til fremtidig succes.


Hvad betyder det at "løfte din onboardingrejse"? 

At løfte noget, handler først og fremmest om at indsamle sine vigtigste læringer og nøglemålinger, positive såvel som negative, fra dine nyansattes onboardingrejser, for at benytte dem til at øge performance i virksomheden.

EKSEMPEL 

33% af HR-professionelle mener at ”reduceringen af time-to-productivity” er et yderst vigtigt mål for deres onboardingrejse. Men kun 7% måler det faktisk.

Hvorfor skal du løfte

De fleste virksomheder ved godt at man bør måle sin onboardingrejse. Men, de fleste kæmper stadig med at finde ud af hvad de skal måle og der er sjældent faste processer på plads til at opsamle og evaluere data.

Problemet ved dette er, at man vil opnå stilstand. Hvis der ikke er nogen konkrete beviser for, hvor onboardingen skaber positive tendenser eller hvorfor processerne fejler, vil der ikke være nogen mulighed for forbedringer.

Ved at indsamle reelle data, får HR dét overblik, som du har behov for til at udpege faldgruber og succeshistorier i onboardingrejsen, så du kan foretage informerede beslutninger.

Hvordan løfter du

Første trin: Bestem dig for HVAD du vil måle

Virksomheder som har haft succes med deres onboardingrejser, måler som minimum engagement, time-to-productivity og medarbejderfastholdelse.

Der er ikke nogen definitiv definition på hvad gode og dårlige resultater er, når man måler onboardingrejsen. Der vil i stedet være et antal variable, som er specifikke for netop din virksomhed.


Det er vigtigt at identificere din branches standarder!

Dette er især vigtigt når du måler medarbejderfastholdelse. Den gennemsnitlige medarbejderomsætning på tværs af en moderne arbejdsplads, er på 10,8% årligt. Men, når du graver et spadestik dybere, så er virkeligheden en smule anderledes. Den høje medarbejderomsætning på 13,8% i softwareindustrien, øger den generelle medarbejderomsætning. Så, hvis du ikke er i softwareindustrien, vil et mål på de 10,8% i gennemsnit, nok ikke være realistisk.

Engagement og time-to-productivity kan være svære at foretage målinger på. Derfor bør du skabe din egen definition af succes og identificere hvilke data der skal indgå i denne definition.

2 måder at måle engagement 2 måder at måle time-to-productivity

Simpelt
Hold styr på hvor mange nye medarbejdere der i gennemsnit interagerer med dit indhold i onboardingrejsen 

Komplekst
Få lederne til at udmelde hvilken dato deres nyansatte er ”fuldstændigt produktive”.

Komplekst
Overvåg jobtilfredshed, overensstemmelse og følelsen af en fremtid hos arbejdsgiverne, vha. spørgeskemaundersøgelser. 

Komplekst
Skab en dybdegående quiz og levér den til alle nyansatte i slutningen af deres første 3 måneders ansættelse.

 

Andet trin: Observation – Identificér problemer | Udnyt succeser 

Når du har defineret, hvilke målinger der er relevante for din virksomhed og kortlagt hvordan du vil spore dem, kan du opbygge en basisproces, som du kan vokse fra.

Uanset om du har en eksisterende rejse eller du for nyligt har genopfundet hele rejsen, skal du sørge for at give dig selv tilstrækkelig tid til at lade dine nye initiativer træde i kraft. Du skal bruge et stærkt datasæt at trække fra, før du begynder at analysere resultaterne.

Vi ønsker at identificere tendenser, både positive og negative, på tværs af dine vigtigste målinger. Den første tendens du skal mestre, er 'hvor'. Hvor i onboardingrejsen sker indvirkningerne? Det andet skal du mestre, er 'hvorfor'. Hvorfor sker indvirkningen?

#1 EKSEMPEL 

Måling 
Engagement for nyansatte

Succeskriterie 
Nyansatte åbner 75% af alle e-mails i forbindelse med onboardingrejsen. 

Trend
Lige nu, er der kun 60% af nyansatte som åbner alle onboarding e-mails

Hvor (fra tidligere)
Antallet af e-mail åbninger falder drastisk efter nyansatte har modtaget anden e-mail, i deres workflow for anden arbejdsuge.

Hvorfor (fra tidligere) 
Anden e-mail er dobbelt så lang som dine andre e-mails. Er det længden på e-mailen der skræmmer de nyansatte væk? Måske antager de at alle de fremtidige e-mails er lige så lange.
Løsning
Du har identificeret en trend og fundet ud af, hvor og hvorfor trenden sker. Derfor er du nu i en god position til at benytte din indsigter til at skabe en løsning og teste virkningen.

 

Andet trin: Observation – Identificér problemer | Udnyt succeser

Nu skal vi se på de praktiske løsninger, til at løse ringe performance og måder hvorpå vi kan genskabe de positive trends.

Nogle ting vil være nemme at løse, hvorimod andre vil kræve langsigtede løsninger, som indbefatter en masse test og feedback.

Som du måske ved, så er forbedringer en kontinuerlig proces. Derfor er det vigtigt at du vender tilbage til dette trin, igen og igen. 

#2 EKSEMPEL 

Udgangspunkt

Udgangspunkt
Du tror at ”E-mail 2” er årsagen til at du ikke når dit mål for engagement iblandt nyansatte.

Første trin
Byt din originale e-mail ud med en kortfattet version.

Andet trin 
Sammenlign åbningsraterne og se om din ændring har haft en indvirken.

Tredje trin
Hvis den nye e-mail har en høj åbningsrate, så bør du implementere den permanent. Hvis den derimod performer dårligt, så ved at du at længden på e-mailen ikke problemet. Så du skal i stedet foretage flere tests og identificere problemet. 

Et tip fra os til dig
Hvis du tester to nye idéer samtidigt, i samme løsning, så ved du ikke hvilken af dem der har haft indvirken på problemet. Derfor skal du altid kun teste én faktor ad gangen.

 

Hvad kan du tage med dig?

At løfte handler om at høste gevinsterne fra dit hårde arbejde. Men du kan ikke høste gevinsterne uden at forstå, hvad det er, som skal måles, eller før du har opsat de rette processer for netop dine onboardingrejser.

Hvis det gøres efter bogen, hvor du benytter data til at påpege styrker og svagheder i onboardingrejsen, så vil du have muligheden for kontinuerligt at fintune og optimere din onboardingrejse til fremtidig succes for din virksomhed.

Men, det er kun én del af puslespillet... 

          Først skal du GENOPFINDE din rejse.

          Så skal du AUTOMATISERE din processer.

          Til sidst skal du indsamle data til at LØFTE din forretning.


Husk, at virksomheder med gode onboardingrejser typisk agerer efter dette princip:

”En erfaringsbaseret og indholdsdrevet rejse, som er personliggjort og konsistent i hele virksomheden.”

TILMELD DIG VORES WEBINAR 27/5 kl. 10.

Tilmeld dig webinaret og bliv klogere på, hvordan du kan løfte din forretning med målrettet onboarding og hvordan du kan udnytte data til fremtidig succes.