blog featured image
 
 

Tilpas datafelter i dit ansøgningsskema

Har du brug for at tilpasse dit ansøgningsskema, så du kun indhenter de data, som er relevante for lige præcis din rekruttering, så kan du gøre det hurtigt og enkelt i rekrutteringssystemet, Talent Recruiter. Som virksomhed vælger du selv hvilke data, der giver mening at indhente i rekrutteringsprocessen. Det er kun e-mail, som er et obligatorisk datafelt. Alt andet kan tilpasses.

I Talent Recruiter kan du arbejde målrettet med at skabe en god kandidatoplevelse. Du kan tilpasse ansøgningsskemaerne, så kandidaten oplever, at du kun indhenter relevante data. Du kan også arbejde målrettet med at undgå bias i rekrutteringsprocessen. Du kan f.eks. fjerne datafelter, som potentielt påvirker rekrutteringsansvarlige og ansættelsesudvalg.

Vi har talt med vores Product Owner for Talent Recruiter, Nadja Bengtson, om mulighederne for at tilpasse ansøgningsskemaet i Talent Recruiter.

Kan virksomheder selv bestemme hvilke data de indhenter i rekrutteringsprocessen?

"Ja, det er helt op til vores kunder, hvilke data og dokumenter, som de ønsker fra deres kandidater. Vores kunder kan nemt klikke til og fra samt gøre felter obligatoriske eller valgfrie. Man kan også have flere forskellige versioner af ansøgningsskemaer til forskellige afdelinger/stillinger."

Er der nogle data som indsamles obligatorisk i Talent Recruiter?

"Ja, der er ganske få datafelter, som er obligatoriske. Der er faktisk kun ét."

Hvilket?
"Vores rekrutteringssystem, Talent Recruiter, er bundet op omkring kandidaternes e-mail. Derfor er dette datafelt obligatorisk."

Kan virksomheder fravælge at indhente data om adresse, køn og alder?

"Ja, det kan de. Virksomhederne bestemmer helt selv hvilke datafelter, der skal være på deres ansøgningsskemaer."

Hvordan fravælger virksomhederne at indhente data om adresse, køn og alder?
"Den eller de medarbejdere, som er systemadministratorer i Talent Recruiter, kan med få klik klikke datafelter omkring adresse, køn og alder til og fra, så kun de relevante datafelter medtages i de enkelte ansøgningsskemaer. Hvis der opstår spørgsmål eller ønskes hjælp til at tilpasse ansøgningsskemaet, sidder vores support klar til at hjælpe vores kunder."

Kan man godt bede om data på kandidaters myndighed fremfor deres fødselsdato?

"Ja det kan man sagtens. I Talent Recruiter kan man tilføje et datafelt som for eksempel ’Jeg er over 18’, som kandidaten kan klikke ja eller nej til."

Hvordan fravælger virksomhederne at indhente data om fødselsdato?
"Hvis virksomheder i dag beder kandidater om at udfylde fødselsdato, kan systemadministratoren redigere ansøgningsskemaet og klikke datafeltet fra. Herefter er det opdaterede ansøgningsskema tilgængeligt for alle i virksomheden, som skal rekruttere."

Kan man nøjes med at bede om data på region/postnummer fremfor adresse?

"Ja det kan man godt. På samme måde som med fødselsdato, kan man nemt klikke datafeltet fra og i stedet tilføje datafeltet ’region’ eller ’postnummer'."

Hvordan fravælger virksomhederne at indhente data om adresse?
"Administratoren af Talent Recruiter kan klikke datafeltet ’adresse’ fra og i stedet tilføje et datafelt med ’region’ eller ’postnummer.’ Herefter er dette tilgængeligt for alle i virksomheden, som skal bruge ansøgningsskemaet."


Udover en snak om fleksible ansøgningsskemaer i Talent Recruiter, har vi også talt med vores Head of Customer Success, Sofie Jagert, som har indgående kendskab til vores kunders rekrutteringsprocesser og dagligt står i spidsen for rådgivning af vores kunder. Vi spurgte ind til HR Manager by Talentechs anbefalinger til virksomheder, der gerne vil sikre, at de kun indhenter relevante data i rekrutteringsprocessen.

Hvilke anbefalinger har Talentech til virksomheder, som gerne vil undgå bias i rekrutteringsprocessen?

”Alle vores kunder har naturligvis forskellige rekrutteringsprocesser, men nogle af de anbefalinger, vi har, handler om at fokusere på kompetencer og sikre et mangfoldigt ansættelsesudvalg. Her er det vigtigt at hjælpe brugerne med at undgå bias i rekrutteringsprocessen ved at undgå irrelevante data, som potentielt kan påvirke dem. Vi anbefaler, at virksomheder først og fremmest tænker på, hvordan kandidater oplever virksomheden i rekrutteringsprocessen. Vær inkluderende og sørg for lige muligheder i rekrutteringsprocessen, uanset køn, race, hudfarve, etnisk oprindelse, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, social eller national oprindelse.”

KONTAKT

Nadja Bengtson
Product Owner, Talent Recruiter
E: nadja.bengtson@talentech.com

KONTAKT

Sofie Jagert
Head of Customer Success
E: sofie.jagert@talentech.com

 

Læs videre her: 5 tips: Sådan bruger du udvælgelsesspørgsmål i din rekruttering