blog featured image
Som arbejdsgiver er formålet med en jobsamtale at få et bedre indtryk af personens egenskaber og kvalifikationer. For at få det mest præcise indtryk, skal du forberede dig godt, planlægge spørgsmål og eventuelle cases, samt sørge for at kategorisere kandidaten efter samtalen.

Sådan forbereder du dig til jobsamtalen som arbejdsgiver 

Læs ansøgningen og CV'et grundigt på forhånd

Hvis du er uforberedt og skimmer gennem CV'et, mens du holder kandidaten på pinebænken til jobsamtalen, bliver stemningen efterfølgende langt fra optimal. Du får en stresset kandidat og giver et indtryk af, at du ikke anser ansøgeren som vigtig.

Afsæt nogle minutter til smalltalk

Brug gerne lidt tid på at fortælle, hvem du/I er, samt hvilken stilling I ønsker at få besat. Hvis du bruger lidt tid på at etablere en relation til kandidaten, vil du få mere givende svar i den følgende samtale.

Afklar ønsker om kompetencer

Før du inviterer jobansøgere til jobsamtale, skal du være helt sikker på, hvilke kompetencer du ønsker, at den nye medarbejder skal besidde. Har I tid til oplæring, eller søger I en senior? Selvom kandidaten er verdens mest behagelige person, hjælper det ikke meget, hvis kompetencerne er forkerte, og I ikke har mulighed for at give oplæring.

Husk også, at første indtryk er overvurderet. Ansøgeren er sandsynligvis både spændt og stresset i jobsamtalen.

Stil de rigtige spørgsmål til jobsamtalen

Her er nogle generelle anbefalinger til spørgsmål til kandidaterne. I de følgende afsnit kan du se konkrete eksempler på spørgsmål til første og anden jobsamtale.

 • Skriv det ned, du gerne vil have svar på inden samtalen. Gerne ting, som kandidaten selv nævner i ansøgningen eller CV'et.
 • Stil opfølgende spørgsmål, hvis du er i tvivl om, hvad kandidaten mener. Fastlæg dig derfor ikke 100% på de spørgsmål, du har planlagt på forhånd.
 • Bed kandidaten om at give eksempler. Hvis jobansøgeren siger, at han eller hun er god til at samarbejde, så bed vedkommende om at uddybe og give eksempler.
 • Gentag gerne svarene, som kandidaten har givet, som en opsummering og for at sikre, at du har forstået, hvad ansøgeren vil frem til. På den måde får kandidaten mulighed for at rette op, hvis du har misforstået noget.
 • Husk at tage noter undervejs. På den måde kan du vende tilbage og stille opfølgende spørgsmål til emner, du gerne vil vide mere om.

Den gode første jobsamtale 

Du har fundet en kandidat, som ser lovende ud på papiret og nu er det tid til at lære kandidaten bedre at kende. Du har kun begrænset tid til den enkelte kandidat, så du vil gerne have det meste ud af den første jobsamtale. Sørg for ikke at misse de vigtige spørgsmål.

Disse spørgsmål er beregnet til en rekrutteringsproces, hvor den første samtale koncentrerer sig om at lære kandidatens faglige kvalifikationer og motivation at kende, samtidigt med at give kandidaten et mere fuldstændigt billede af virksomheden og stillingen.

Motivation

 • Hvad har fået dig til at søge et job?
 • Hvorfor har du ansøgt om denne specifikke stilling?
 • Hvad er den afgørende faktor for dig, hvis du skal skifte job?
 • Hvilke mål har du sat for din karriere?

CV

 • Hvorfor har du valgt den uddannelse, du har taget?
 • Hvorfor valgte du den skole, du gik på?
 • Hvilket ansvar har du i din nuværende position?
 • Hvilke opgaver indebærer din nuværende stilling?
 • Hvilke resultater har du opnået i din nuværende position?
 • Hvad anser du som værende dine faglige styrker?

TIP: Check i forvejen, om der er nogen huller i kandidatens CV. Hvis der er, så bed kandidaten til at forklare årsagen til det.

Som arbejdsgiver fortæller du derefter kandidaten om virksomheden, den relevante afdeling og hvad stillingen indebærer. Det er vigtigt for den jobsøgende at få et billede af rollen, der er så nøjagtigt som muligt.

Behovsanalyse

 • Overvej hvor godt kandidatens kvalifikationer og kompetencer passer til stillingens hverdagsopgaver.
 • Overvej hvor godt kandidaten matcher med de individuelle kvalifikationskrav inden for kompetencer, erfaring og motivation.

Konklusion

 • Har du været igennem andre rekrutteringsprocesser?
 • Hvilke forventninger har du til vilkårene og betingelserne til denne stilling? Hvornår kunne du realistisk set begynde at arbejde her?

Afslut interviewet ved at fortælle dem, hvad næste skridt i processen er.

Den gode anden jobsamtale 

Din kandidat imponerede dig under det første jobsamtale og der er et match med de faglige kvalifikationer og motivation. Men hvilke spørgsmål stiller du for at fastslå, om der også er et kulturelt match?

Ingen kandidater er ens og selvom der måske er et godt kompetencemæssigt match, ​​er det ikke nødvendigvis et perfekt match. Lær din kandidats personlighed og karakter at kende og find ud af, om de passer godt ind i teamet.

 Opfølgning på første jobsamtale

 • Hvad har dine tanker været siden den første samtale?
 • Har du nogle spørgsmål siden sidst?

Self assessment

 • Fortæl os lidt om dig selv som person.
 • Fortæl os lidt om din interesse inden for det erhverv, du vil udføre.
 • Hvad er dine stærkeste personlige kvaliteter?
 • Hvad er dine svageste personlige egenskaber?
 • Hvad motiverer dig til at gøre dit bedste?
 • Hvad får dig til at stresse i en arbejdssituation?
 • Hvordan håndterer du kritik?
 • Har du oplevet nogen konflikter?
 • Hvordan opbygger du din selvtillid i en arbejdssituation?
 • Hvordan skaber du en balance mellem arbejde og privatliv?
 • Er du en konkurrencedygtig person?

Arbejdsform

 • Hvis vi taler med dine tidligere ledere, hvad vil de så sige om dig?
 • Hvad ville dine tidligere kolleger sige om dig?
 • Lederstillinger - hvilken type leder er du i gode tider og i dårlige tider?
 • Hvordan er du til at skabe netværk?

Samarbejde og ledelse

 • Hvad forventer du af din chef?
 • Hvilken type ledelse får det bedste ud af dig?
 • Hvordan bidrager du til det sociale aspekt på arbejdspladsen?

Andet

 • Er der noget, vi ikke har talt om, at vi burde vide om dig?

Afslut samtalen ved at fortælle dem, næste skridt er.

Hjælp til kortlægning og udvælgelse

I Talentechs rekrutteringssystemer kan du få en fuld oversigt over jobansøgerne og deres kompetencer. Du kan nemt kategorisere de forskellige kandidater efter, hvor de er i ansættelsesprocessen, samt hvor egnede de er til yderligere samtaler, personlighedstests og færdighedstests.

Du kan også indkalde til jobsamtaler i rekrutteringssystemet, og sende et pænt afslag på jobsamtalen, som automatisk sendes til dine jobansøgere.