blog featured image

Om du är chef inom en organisation kommer du förr eller senare tvingas säga upp en anställd eftersom vederbörande inte passar för tjänsten. Kanske var du med och anställde denna person? Kanske var inte matchningen mellan din noga utformade kravspecifikation och slutkandidaterna helt hundraprocentig? Men hur når man 100 procent då?

Det kan jämföras med att välja partner. Det ska mycket till om man ska hitta en kandidat som uppfyller alla krav och drömmar, men det hade gjorts ett urval och av de tre som återstod var det här den bästa. Jo, det talades om en ny runda men det skulle ta tid och det fanns ingen garanti för att utfallet skulle bli bättre. Tvivlen sköts åt sidan, anställningen var klar och det gjordes allt för att den nyanställda skulle bli den resurs man önskade.

Provanställningsperioden gick fort och resultaten uteblev. Det vidtogs många åtgärder för att den anställda skulle komma igång i sin roll. 15 månader senare känner du dig tvungen att påbörja den tunga processen att avsluta anställningen. Ibland kan sådant gå fort, medan det andra gånger blir långdragna processer där båda parter anlitar advokater.

Anställningar är inköp som är förenade med stora risker

Vi har tidigare berört detta i artikeln "Rekrytering får ofta för lite uppmärksamhet från företagsledningen". En anställning är inte bara ett engångsinköp utan en investering som kan generera avkastning eller leda till förluster under lång tid. Om man tänker sig att varje rekrytering är som att köpa en Tesla får man en uppfattning om vad varje rekrytering kostar. Det blir då uppenbart att verksamheten inte kan anställa människor eller köpa bilar hur som helst. Men effekten av en rekrytering upphör inte den dag personen anställs.

Kom ihåg att rekryteringar inte är engångskostnader. Om man tänker sig att varje medarbetare stannar på företaget i sju år innebär det att samma kostnad återkommer sju gånger. Det behövs inte många fler anställningar per år innan totalkostnaden för dessa inköp blir enorm.

Vad kostar det att rekrytera fel personer?

För att få reda på det måste vi först definiera vad en felrekrytering är. Lite förenklat kan man säga att det är en anställd som inte når uppsatta mål inom rimlig tid.

Orsaken till en felrekrytering är ofta att chefen eller rekryteraren gjort ett dåligt jobb, men även en optimal matchning mellan tjänst och kandidat kan sluta som en felrekrytering. Det är för att vi har med människor att göra och det går inte att förutse alla faktorer som kan påverka hur en arbetssökande kommer att fungera. Det kan hända saker i den nyanställdas privatliv, skilsmässa, egna hälsoproblem eller närståendes, kanske en önskan att hitta sig själv?

Hur lång tid det tar innan en chef upptäcker en felrekrytering kan variera. När en chef inser att anställningen bör upphöra kommer det ta tid innan den anställda jobbar sin sista dag och kostnaderna upphör.